Monday, June 28, 2010

मुक्काम

परवा दुपारी एक ढग
माझ्या खिडकीवर आला
त्याला पाहून चिमुकलीचा
चेहरा आनंदाने खुलला

बोबडे बोल ऐकताना
तो काहीसा रेंगाळला
वहायचं विसरून लगेच
तिच्या भेटीला धावला

एवढ्यात मागचा ढग
म्हणाला "थांबलास काय
चल, पुढचा मुक्काम
गाठायचाय लवकर'

तो हसला म्हणाला,
"सॉरी मित्रा, तू हो पुढं
माझं ठिकाण मी
मघाशीच गाठलंय!

"ती बघ ती चिमुरडी
पाहून मला आनंदलीय
माझ्या भेटीसाठी
किती आतूर झालीय!

मागचा ढग म्हणाला
"ठिक आहे, तू थांब,
पण आपल्यासाठी तिकडे
बळीराजा झुरतोय विदर्भात'

पहिला ढग ओशाळला.
"चिमुरडीकडे पाहून म्हणाला
"गडे टाटा माझा तुला
मी निघतो माझ्या मुक्कामाला'

रागावू नकोस तू माझ्यावर
गालांवर थिजले थेंब घेऊन
एक चिमुरडी बसलीय तिथे
डोळे लावून माझ्या वाटेवर

6 comments:

मनमौजी said...

प्रा...सहीच...मस्त जमली आहे!!!

लय भारी!!!

Sonal said...

मस्त!!!

prajkta said...

thank u manmauji and sonal

shashankk said...

व्वा व्वा ! खूपच छान - साधी, सोपी पण सुंदर, आशयपूर्ण रचना. मुखपृष्ठावरील "विटेवरील सुंदर ध्यान" पाहून तर डोळे निवतातच.

prajkta said...

thank u shashank

विजय देशमुख said...

एकदम मस्त !!