Thursday, March 29, 2012

"सृजन ई गुढीपाडवा वसंत विशेष आता "नेटभेट'वर'


                                       http://ebooks.netbhet.com/2012/03/marathi-online-emagazine.html
गुढीपाडव्यानिमित्त प्रकाशित केलेल्या "सृजन...'च्या अंकास वाचकांनी उदंड प्रतिसाद दिला त्याबद्दल मनःपूर्वक आभार.
आता हा अंक नेटभेटवरही उपलब्ध झाला असून त्याची लिंक सोबत देत आहे. अंकाबद्दल जरूर जरूर कळवा. 

No comments: